Namen Popotniškega novinarstva je okrepiti kritično razmišljanje in družbeno aktivacijo.
Spodbuja mlade k potovanjem, zavestnem opazovanju sveta, zavzemanju stališč o družbenih vprašanjih,
smiselni uporabi in odnosa do novih medijev.

Torej pojdi v svet neodvisno,  popotuj s svojim nahrbtnikom in poročaj o svojih poteh.

POTUJ, MISLI, DELI – KLIK

POPOTNIŠKI NOVINAR

Popotniški novinarstvo zajema veščine reporterja, fotografa in videografa (snemalca in montažerja), med drugim pa mora biti popotniški novinar tudi odličen urednik in pripovedovalec zgodb. Ustvarja resnične in intimne zgodbe, ki ljudi popeljejo preko meja življenjskih izkušenj vsakega posameznika in jih povežejo s tokovi, silami in dogajanji, ki na dnevni bazi spreminjajo naš svet.

Popotniški novinar za pripovedovanje zgodb obvlada različna medijska orodja, kot so prenosni računalnik, pametni telefon, digitalno fotografijo in/ali snemanje, s katerimi lahko učinkovito doseže publiko. Dandanes svoje izdelke zelo pogosto objavlja na spletu, kar mu/ji omogoča, da predstavi kraje, ki so nekaterim večjim medijskim ekipam morda nedosegljivi.

Dober popotniški novinar je mojster novih tehnologij: znati mora združevati prej nezdružljive vloge (npr. pisanje in snemanje) in ustvariti zgodbo, ki je resnična, pravična in dobro uravnotežena. Popotniško novinarstvo je koristno tudi za (tiskane) klasične medije kot alternativna oblika novinarstva na spletnih straneh, saj je ustvarjanje unikatne, a kakovostne vsebine zaželeno poleg drugih prednosti samostojnega novinarstva.

KLASIČNO IN POPOTNIŠKO NOVINARSTVO

Pripovedovanje zgodb s pomočjo multimedije (ki je srce popotniškega novinarstva) temelji na uporabi besedila, slik in animiranih grafik, videa ter zvoka. Tovrsten način poročanja omogoča tudi dvosmerno komunikacijo, saj lahko poročevalci sami iščejo informacije, ki jih zanimajo, dodajajo svoj tekst, slike, video in s tem komentirajo zgodbe ali pa dodajajo informacije z dodano vrednostjo. Tiskani mediji in televizijske postaje ne morejo ustvariti zgodb s toliko informacijami, kakor jih lahko multimedija.

Nekateri vidijo to metodo kot ključ, ki bo odklenila nove metode poročanja; omogoča nam, da se premaknemo mimo slikovnih konvencij in začrtanih poti, ki so definirale novinarsko poročanje tradicionalnih medijev zadnjega dela 20. stoletja. Popotniško novinarstvo je prihodnost današnjega načina poročanja. Drugi v tem vidijo samotarsko metodo poročanja, ki klasično poročevalsko delo spravlja v nevarnost, saj bi bila lahko kvaliteta in informacija slabša brez celotne poročevalske ekipe.

Nekoliko bolj tradicionalni novinarji pravijo, da ni veliko služb, ki bi zaposlovale popotniške novinarstva, in da celo izurjeni popotniški novinarji, ki so vešči v novi tehnologiji, ne bodo imeli zagotovljene varne službe. Prav tako pri popotniškem novinarstvu izpostavljajo pomembnost odgovornosti pravičnega, uravnoteženega in točnega poročanja.

NOVINARJI PRIHODNOSTI

Tisti, ki se bodo v prihodnosti pridružili novinarskemu poklicu, bo nanje popotniško novinarstvo močno vplivalo: Ljudje, ki lahko “naredijo vse”, so novinarji prihodnosti – zagovorniki takšnega novinarstva pravijo, da bo v prihodnosti nemogoče preživeti v svetu novinarstva, če novinar ne bo sposoben prehajati med različnimi mediji. Vseeno pa bosta dobro pisanje in zagotavljanje čistega konteksta in ozadja zgodbe ostali osnovi novinarskega poklica. To pomeni, da bodo novinarji, ne glede na spremembe v prihodnosti, še vedno potrebovali kakovostne osnove novinarskega pisanja, če bodo želeli preživeti v tem poklicu.

Jane Stevens je zapisala, da se bo v naslednjih 20 letih, v kolikor se ekonomski pogoji ne bodo poslabšali in se bo tehnologija še naprej tako hitro razvijala, vsebina časopisov in televizijskih novic zelo verjetno popolnoma preselila na internet. Najnovejše informacije, dnevne zgodbe in nekatere druge vsebine bodo posredovane v obliki kratkih videov, v kombinaciji z besedilom in vizualizacijo v prenovljenem novičarskem paketu.

Zgodbe se bodo zreducirale na zgodbe, ki jih bo ustvarjal proizvajalec, in na zgodbe, ki jih bo ustvarjal (tudi popotniški) novinar.


NAŠ NAMEN

Bi rad potoval svobodno, z odprto cesto in brez vnaprej organiziranega urnika, pa si ne zaupaš najbolj?

Te zanima, zakaj po Evropi in po celem svetu vidiš vedno več mladih z nahrbtniki in radovednim pogledom – in kaj se skriva za tem? Popotniški novinarji smo tu zato, da spodbujamo tovrsten slog potovanja, ki omogoča več globljih doživetij, neizbrisnih spominov, pristnih stikov z domačini – zaradi česar svoje vtise želiš tudi deliti naprej. Želimo združevati neverjetne zgodbe in opogumljati popotnike, gojiti zavestno popotništvo in spodbujati popotniškega duha v nas samih.

Želimo torej:

  1. Omogočiti polno popotniško izkušnjo, oplemeniteno s kakovostno tehnično izvedbo in kritičnim pogledom na svet z delavnicami, kot so Ustvari fotografijo ali Ustvari film.
  2. S tem osmisliti popotništvo
  3. Se tako osredotočiti tudi na svoje notranje doživljanje.

BACKPACKING + JOURNALISM?

Today, we travel more than ever.

Many people travel, collect stamps in their passports, take thousands of photographs – and that’s the end of the story.

But we want to go beyond this.

The goal of our backpack journalist community is to transform travel into a cultural meeting experience.
To let external paths change our mindsets and broaden our horizons.
And, finally, to learn to tell our story–and thereby change the world.