Na tej strani smo strnili temeljna področja delovanja Popotniškega novinarstva. So osnova poučnih in zanimivih, interaktivnih in inovativnih delavnic in usposabljanj, ki omogočajo sodelovanje v raznolikih oblikah neformalnega učenja in dvigajo interes za aktualno družbeno dogajanje.

Njihov namen je ponuditi okolje za:

  • razvoj posameznika in njegovih veščin osveščenega popotništva in aktivnega udejstvovanja
  • krepitev kritičnega razmišljanja in pogleda na svet, v katerem živimo ter aktivno zavzemanje stališč in reševanje problematik
  • podajanje tehničnih veščin zajemanja, urejanja in obdelave fotografij, videa in besedil

Dolžino in intenzivnost dela na delavnicah lahko za večino sklopov prilagodimo od 2 ur naprej. Enkratne, krajše delavnice za mlade v osnovi prirejamo brezplačno, prav tako je brezplačna prva delavnica v sklopu za šole in organizacije.

Vsako leto zasnujemo novo delavnico, 2018: na temo Medijske pismenosti, 2019: na temo Odgovornega popotništva.

Za vprašanja ali prijavo na delavnice vas prosimo, da izpolnite obrazec na dnu strani. Hvala za so-delovanje!

BPJ delavnice 2018 končna verzija